Yhteistyökumppaneille

Haluatko sinä tai yhteisösi olla mukana tukemassa toimintaamme tai kehittää alueen hyvinvointia kanssamme?

Voit tukea toimintaamme mm. ruoka- tai rahalahjoituksin, ostamalla meiltä palveluita tai tarjoamalla asiantuntijuuttasi toimintamme hyväksi. Meillä on myös jatkuvasti avoinna työssäoppimispaikkoja ja teemme työtä erilaisissa verkostoissa kouvolalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi.


Työllistäminen

Kouvolan Kipinä ry tarjoaa työllistymismahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville henkilöille.

Yhdistyksellä on paikkoja opiskelijaharjoittelijoille,  yhdyskuntapalvelua tai siviilipalvelusta suorittaville sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Lisäksi Työxi 2.0 -hankkeen kautta on mahdollisuus päästä työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön.


KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, jota järjestetään pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi sekä tukemaan toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta sovitaan aktivointisuunnitelmassa, joka laaditaan yhdessä asiakkaan, TE-toimiston asiantuntijan ja sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö sovitaan asiakkaan tavoitteiden ja työ- ja toimintakyvyn mukaisesti. Kuntouttava työtoiminta voi olla esimerkiksi avustavia tehtäviä työpaikalla tai ryhmämuotoiseen toimintaan osallistumista. Työtoimintaan osallistumisesta sovitaan yksilöllisesti 1–4 päivänä viikossa. Sopimukset ovat kestoltaan vähintään 3 kk mittaisia.

Kouvolan Kipinä ry on rekisteröitynyt yksityiseksi sosaalipalvelun tuottajaksi Kuntouttavan työtoiminnan osalta. Tarjoamme monimuotoista kuntouttavaa työtoimintaa eri yksiköidemme avustavissa tehtävissä. Osallistuessa kuntouttavaan työtoimintaan asiakkaalle tarjotaan elämänhallintaan liittyvää yksilömuotoista ohjausta sekä työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Yhteistyössä


TYÖXI 2.0 -hanke

TYÖXI 2.0 -hanke on Kouvolan kaupungin alueella toimiva työllistämistä ja työelämävalmiuksia edistävä hanke. Hanke aloitti toimintansa vuoden 2021 alusta ja on kestoltaan kolmivuotinen.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeassa työasemassa olevat henkilöt. Lisäksi nuoret ja maahanmuuttajat kuuluvat hankkeen kohderyhmään. Hankkeen asiakkaat ovat joko palkkatuella (100%) tai työkokeilulla työllistettyjä. Lisäksi hankkeen asiakkaina ovat Kouvolan kaupungin velvoitetyöllistetyt, joille hanke tarjoaa työllistymispaikan.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeeseen työllistyvät asiakkaat sijoittuvat työllistymisjakson ajaksi Kouvolan Kipinän omiin yksiköihin tai yhteistyökumppaneiden toimintoihin erilaisiin työtehtäviin.

Työtehtäviä on useita erilaisia ja ne on jaettu vaativuustasonsa mukaisesti neljään eri ryhmään. Hankkeeseen työllistyvän henkilön erityisosaaminen pyritään huomioimaan työtehtävissä.

Työllistymisjakson aikana asiakkaille tarjotaan tukea työmarkkinoille palaamiseksi erilaisen koulutusten, keskustelujen ja ryhmätoiminnan keinoin.

Mikä hankkeen tavoite on?

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hankkeen aikana yksilöity työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on löytää jokaiselle hankkeen asiakkaalle yksilöity ratkaisu, joka voi olla avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin sijoittuminen.

Ketkä hanketta toteuttavat?

Hankkeen toteuttamisesta vastaa kolmihenkinen henkilöstö.

Projektikoordinaattorin vastuulla on hankkeen hallinnointi ja organisointi.

Hanketyöntekijät vastaavat omien vastuu yksiköidensä asiakkaiden ohjaamisesta ja hankkeen tavoitteiden toteutumisesta.


Palvelut

Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme siivous- ja kuljetuspalveluita. Miten voisimme auttaa juuri sinun yhteisöäsi?


Lahjoitukset ja keräykset

Haluatko auttaa ihmisiä lähellä sinua? Tue ruokakassitoimintaa lahjoittamalla elintarvikkeita ruokakasseihin pakattavaksi.

Ruoka-aputoimintamme perustuu hävikkiruoan jakeluun, eikä ruoka aina tahdo riittää kaikille tarvitsijoille. Lahjoituksilla turvaamme ruoan riittämisen myös niille päiville, kun ruokaa tulee vähemmän. 

Kiitos avustasi!


MUU TUKEMINEN

Mikäli haluat tukea toimintaamme muulla tavoin, ota yhteyttä toiminnanjohtajaamme.

Pienikin lahjoitus on meille tärkeä!

Toiminnanjohtaja
Riina Pasi
p. 044 202 0232
riina.pasi@kouvolankipina.fi


yhteistyökumppanimme