Tarjoamme turvallisen yhteisön, jossa kaikkien ääni tulee kuulluksi ja autamme eniten apua tarvitsevia.

Kouvolan Kipinä ry  on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia, lisäämään turvallisuuden kokemusta ja tukemaan arjessa selviytymistä.

Tarjoamme palveluja kotona asumisen tueksi, viriketoimintaa mielenhyvinvoinnin edistämiseksi sekä autamme taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevia mm. ruoka-avun muodossa.

Olemme mukana erilaisissa verkostoissa, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia. Keskeisiä verkostoja ovat mm. ehkäisevän päihdetyön, ehkäisevän mielenterveystyön, monikulttuurisen työn, vanhustyön sekä kestävän kehityksen verkostot.

Lue lisää Kouvolan Kipinästä.


Toimintaamme ohjaa viisi keskeistä arvoa: Ihmisarvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja luotettavuus.


PALVELUMME


Yhteisötila Porukkatalo

Kaikille avoin Kohtaamispaikka sijaitsee keskustassa Porukkatalon toisessa kerroksessa. Sen toiminnasta vastaa yhteistyössä Kouvolan kaupunki. Kouvolan Kipinä ry vastaa päivittäisen toiminnan organisoinnista.