Kouvolan Kipinä ry

Kouvolan Kipinä ry on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa mm. työmahdollisuuksiaapua arkeen ja viriketoimintaa eri kävijäkunnille.

Yhdistys on rekisteröity helmikuussa 2008 nimellä Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry. Yhdistys on saanut uuden nimen syksyllä 2022. Uusi nimi otettiin virallisesti käyttöön vuoden 2023 alusta. Olemme nyt Kouvolan Kipinä ry. Nimi kuvastaa paremmin toimintaamme, joka on kuluneiden 15 vuoden aikana muuttunut ja kehittynyt asukastuvista enemmän palvelun tuottajaksi. Toimintaamme ohjaa edelleen ihmisläheisyys ja haluamme auttaa niitä ketkä lähellämme apua tarvitsevat. Nimi Kipinä kuvastaa sitä, kuinka sekä asiakkaat että työllistetyt saavat meiltä kipinän jatkaa eteenpäin, kipinän osallistua ja tulla mukaan, kipinän uusiin mahdollisuuksiin. Se kuvaa rooliamme johdattaa ihmisiä uuteen alkuun.


Toimintaamme ohjaa viisi keskeistä arvoa, joiden pohjalta toimintaa toteutetaan: Ihmisarvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja luotettavuus.


HENKILÖKUNTA 

Työyhteisömme on hyvin monipuolista sekä edustamme moniammatillista ja monikulttuurillista työympäristöä. Työntekijämme ovat töissä erilaisilla tukimuodoilla, joita ovat (korkein korotettu) palkkatuki, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja avotyötoiminta. Kouvolan Kipinä toimii välityömarkkinoina Kouvolan alueella, joten työskentelyn lisäksi työntekijöiden kanssa kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisia työ – tai koulutuspaikkoja. Lisäksi meillä on opiskelijoita suorittamassa työssäoppimisjaksoja sekä mahdollisesti näyttöjä. 


HALLITUS 

Kouvolan Kipinän hallitus koostuu moniammatillisesta ryhmästä, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Yhdistyksen tarkoitus on tukea asukkaiden alueellista toimintaa omassa asuinympäristössään. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon. Kipinän tarkoituksena on kehittää asuinaluetta yhdessä asukkaiden kanssa kestävän kehityksen hengessä. 

Kouvolan Kipinä ry:n vuoden 2022 hallitus


Puheenjohtaja
Katja Valkeinen, p. 040 744 9439
katja.valkeinen@gmail.com

Varapuheenjohtaja 
Marjaleena Weissmann 

Muut jäsenet
Sanna Taimisto
Minna Pennanen
Heli Ruuth
Henna Hovi
Elina Seppänen

Varajäsenet
Rose-Marie Eriksson
Teija Tulokas


Verkostot

Olemme mukana monissa verkostoissa kehittämässä alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä ihmisten pärjäämistä. Olemme Ehyt ry:n, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n sekä Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n jäsen järjestö. Lisäksi olemme mukana alueen monissa verkostoissa kuten kestävän kehityksen, kotoutumisen tuen, ehkäisevän mielenterveystyön sekä työllistämistoimijoiden verkostossa. Olemme myös mukana valtakunnallisessa ruoka-aputoimijoiden verkostossa. Teemme myös yhteistyötä yksittäisten järjestöjen kanssa erilaisten tapahtumien ja kehittämishankkeiden muodossa.


LIITY JÄSENEKSI

Voitte hakea Kouvolan Kipinän jäsenyyttä helposti täyttämällä sähköisen jäsenhakulomakkeen sivun alaosasta. Hallituksemme hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet. Jäsenedut tulevat voimaan, kun hallitus on hyväksynyt uuden jäsenen ja olemme vastaanottaneet jäsenmaksun. Teillä on mahdollisuus myös tukea yhdistyksen toimintaa taloudellisesti liittymällä kannattajajäseneksi.

Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet 15 €/vuosi
Kannattajajäsenet 50 €/vuosi

Hyväksytyille jäsenille lähetetään lasku postitse.

Jäsenedut

  • Mahdollisuus tukea toimintaa ja olla mukana tekemässä parempaa Kouvolaa
  • Mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan
  • Uutiskirje yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista
  • Mahdollisuus käyttää yhdistyksen toimitiloja
  • Retkiä etuhinnoin
  • Mahdollisuus käyttää palveluitamme, jotka on rajattu vähävaraisille
https://forms.office.com/e/t8mtQkLP7W